O mnie | About

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Od 2009 roku pracuję nad rozprawą doktorską dotyczącą prywatnego kolekcjonerstwa tradycyjnej sztuki afrykańskiej w Polsce. 
Ostatnio moje zainteresowania badawcze skupiają się na zjawiskach we współczesnej sztuce Afryki tj. sztuka kobiet, globalizacja, postkolonializm, demokracja, demokracja, polityka. W swoich tekstach podejmuję także problemy instytucjonalizacji współczesnej sztuki afrykańskiej,badam jej obecność na forum międzynarodowym i to jak oddziałuje na szeroko pojętą kulturę Zachodu. Ponadto, interesuję się kolekcjonerstwem afrykanistycznym w Polsce i na świecie, sztuką i kulturami tradycyjnymi Afryki i ich recepcja w euroamerykańskim kręgu kulturowym, muzeologią i humanistyką cyfrową.

PUBLIKACJE:
  • Małgorzata Baka-Theis, Sławomir Majoch, Afrykanika z kolekcji Aleksandra Wernera w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, Acta Universitas Nicolai Copernici, t. XLIII, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2012, s. 451-479 ISSN: 0208-533X
  • Metodologia badań nad kulturami i sztuką Afryki - Sprawozdanie z konferencji. 28 września 2012 r., Toruń, "Afryka", 2013, nr 36, s. 451-[476] ISSN: 1234-0278
  • Porozumienia polsko-afrykańskie w okresie PRL-u i ich wpływy na powstawanie kolekcji sztuki afrykańskiej w Polsce[w:] Afryka w Stosunkach Międzynarodowych. Historia – Stan obecny – perspektywy, Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne, red. Bara Ndiaye, Paweł Letko, Olsztyn 2010 ISBN: 978-83-930647-1-7
  • Rzeźby bliźniąt Ibedżi. Forma i styl wybranych regionów Królestwa Joruba (Nigeria), "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", t. 4, Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń", red. Anna Nadolska-Styczyńska, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2009, s. 133-143, ISBN: 978-83-231-2357-6
  • Laleczka-córeczka” – lalki płodności Akua'ba ludu Aszanti (Ghana) i inspiracje[w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 22-23.02.2008 r., Łódź 2008, s. 7-26, ISBN: 978-83-61037-32-3 
     
W PRZYGOTOWANIU:
  • Modern, Contemporary and African Art Now - some about Institution in West Africa, "CoCain...", 2015
  • The Roots of the Contemporary Art Institution in Sub-Saharan Africa, "CoCaIn...", 2015
  • Plastyka afrykańska z perspektywy metodologii badawczych historii sztuki[w:] Sztuka i kultury Afryki w metodologiach badawczych humanistyki, red. Tomasz F. de Rosset, Małgorzata Baka-Theis, Toruń
  • Współczesna sztuka afrykańska w globalnej przestrzeni cyfrowej, [w:] Cyfrowe spotkania z zabytkami – Obraz jako przedmiot badań, Materiały pokonferencyjne. Wrocław 24-26 IX 2009, red. Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Wrocław
      
ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE:

 

Obserwatorzy | fOLLOWERS